Latar Belakang

Si naga telah kehilangan tempatnya di surga. Dengan kemarahan besar ia turun ke bumi dan lautan untuk menganiaya perempuan dan keturunannya. Di pasal 13, Yohanes melihat dua binatang yang mempunyai kuasa besar atas orang-orang yang berdiam di bumi, dan menganiaya umat Allah. Bersama-sama mereka menentang kekuasaan Allah. Tetapi seperti yang akan kita lihat di pasal-pasal berikutnya, mereka akan menerima kebinasaan.

Ayat-ayat Kunci

(13:9, 10)

Apakah Anda Tahu...?

1. Laut (13:1): “Binatang… sudah disebutkan di ayat 11:7 keluar dari ‘jurang maut’ (ref. 17:8). Maka laut dapat melambangkan jurang maut, sumber kuasa setan yang menentang Allah (ref. 9:1; 20:1-3)… Pandangan ini sesuai dengan gambaran-gambaran Perjanjian Lama tentang laut sebagai asal mahluk-mahluk laut Iblis – naga, Lewiatan, dan Rahab (Ayb. 26:12-13; Mzm. 74:13-14, 87:4, 89:10; Yes. 27:1, 51:9; ref. Yeh. 32:6-8).”
[ref]

Garis Besar

 • Binatang Laut
 • Kemunculan
 • Kesembuhannya dan Penyembahan Orang-Orang
 • Hujatnya Melawan Allah
 • Kuasanya Atas Orang-Orang Kudus dan Kuasa di Bumi
 • Dorongan untuk Tabah dan Beriman
 • Binatang Bumi
 • Kemunculan dan Suaranya
 • Kuasa dan Penyesatannya
 • anda dan Bilangan Binatang

Analisa Umum

 • 1.

  Bagaimanakah kedua binatang ini berhubungan dengan naga di pasal 12? Bagaimanakah mereka saling berkaitan?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Kedua binatang ini menerima kuasa dan wewenang dari naga dan bertindak sebagai kaki-tangannya (2, 6, 12, 15). Binatang dari bumi melakukan perbuatannya demi binatang laut, sehingga orang-orang di bumi menyembahnya dan patungnya (12, 14).

  Sembunyikan Jawaban

 • 2.

  Bagaimanakah binatang-binatang ini menganiaya dan mengalahkan orang-orang kudus?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Mereka membunuh orang-orang yang tidak mau menyembah patung binatang laut (15). Mereka juga tidak mengizinkan orang-orang yang tidak menerima tanda binatang itu untuk berdagang (17). Binatang- binatang ini telah diberikan kuasa untuk melukai kehidupan dan jasmani orang-orang kudus (ref. Mat. 10:28).

  Sembunyikan Jawaban

Analisa Bagian

 • 13:1-10

  1.

  Catatlah referensi sebelumnya mengenai binatang ini di Kitab Wahyu. Dari manakah asal mula binatang ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  11:7. Asal mula binatang ini adalah lubang jurang maut. Ini berarti sumber kekuatannya adalah Iblis.

  Sembunyikan Jawaban

 • 2.

  Jelaskanlah binatang laut ini.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk, dan pada tanduknya ada sepuluh mahkota, dan ada nama penuh hujat di kepalanya. Ia menyerupai macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa.

  Sembunyikan Jawaban

 • 3a.

  Bandingkanlah binatang ini dengan empat binatang dalam Kitab Daniel pasal 7.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  1) Empat binatang juga berasal dari laut.
  2) Binatang di Kitab Wahyu mempunyai gabungan penampilan tiga binatang.
  3) Binatang keempat juga mempunyai sepuluh tanduk, dan salah satunya mengucapkan kata- kata yang penuh kesombongan terhadap Yang Maha Tinggi. Ia memerangi orang-orang kudus dan menang.

  Sembunyikan Jawaban

 • 3b.

  Apakah yang dilambangkan dengan binatang pada Daniel 7? Menurut Anda apakah yang mungkin dilambangkan dengan binatang laut di Kitab Wahyu?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Binatang-binatang ini adalah empat raja yang bangkit dari bumi (Dan. 7:17). Begitu juga, dengan kuasa dan penampilan yang sama seperti empat binatang di Kitab Daniel, binatang laut di Kitab Wahyu juga melambangkan individu atau kekuatan politik yang menentang Allah dan pemerintahan-Nya (ref. 2Tes. 2:3- 12).

  Sembunyikan Jawaban

 • 4.

  Apakah yang ditunjukkan mengenai sifat binatang ini dari penampilannya?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Seperti macan tutul, beruang, dan singa, binatang ini sangat kuat dan buas. Kuasa demikian mungkin merupakan penindasan militer atau politik yang digunakan Iblis untuk menganiaya dan membunuh orang-orang percaya.

  Sembunyikan Jawaban

 • 5.

  Siapakah yang menyembah binatang ini? Mengapa mereka menyembahnya?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Mereka yang diam di bumi akan menyembahnya (3, 8), mareka mereka takjub pada kuasa dan kesembuhannya yang ajaib (3, 4).

  Sembunyikan Jawaban

 • 6.

  Apakah perbuatan-perbuatan binatang ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia mengucapkan banyak hujatan dan kesombongan, dan ia menghujat Allah (5, 6). Ia berperang dengan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka (7).

  Sembunyikan Jawaban

 • 7.

  Berapa lama penghujatan ini berlangsung? Apakah ini mempunyai kesamaan dengan referensi waktu mana pun yang telah kita lihat sebelumnya?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  42 bulan (5). Masa ini sama dengan penginjakan Bait Suci oleh bangsa-bangsa lain (11:2). Tiga setengah masa ini akan menjadi setengah waktu yang kedua, dan merupakan bagian kesusahan yang paling hebat (ref. Dan. 9:27).

  Sembunyikan Jawaban

 • 8a.

  Menurut penjelasan mengenai binatang dan kegiatannya, apakah maksud kata “hujat”?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Secara hurufiah, hujatan binatang ini menunjukkan kata-kata yang menentang Allah. Di tingkat yang lebih dalam, hujatan-hujatannya adalah penolakan atas kuasa dan pemerintahan Allah. Di pasal sebelumnya, naga diusir dari surga. Ia tidak lagi mempunyai kuasa di surga atau pun dalam kehidupan rohani orang-orang kudus. Dengan kemarahan besar ia menghujat-hujat nama Allah, tabut perjanjian-Nya dan mereka yang diam di surga (6). Dengan terdesak ia merebut kekuasaan di bumi dan menyerang orang-orang percaya dengan ganas. Binatang ini tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia masih mempunyai kuasa dengan membuat orang-orang di bumi menyembahnya dan menganiaya umat Allah.

  Sembunyikan Jawaban

 • 8b.

  Melihat dunia pada hari ini, menurut Anda bagaimana saja binatang ini menghujat Allah dan membuat segala bangsa menyembahnya dan menyembah naga?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Dari sejarah dunia, kita melihat kemunculan dan dominasi kekuatan-kekuatan besar yang ditopang oleh ideologi-ideologi seperti ateisme, sosialisme, dan komunisme. Bahkan di negara-negara demokratis pun, kekuatan sosial dan politik menganut, bahkan mendorong, nilai-nilai amoral dan tidak saleh.

  Sembunyikan Jawaban

 • 9.

  Apakah arti penting “namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih”?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Allah telah berketetapan untuk meyelamatkan kita melalui Kristus sebelum dasar-dasar dunia dijadikan (1Kor. 2:7; Ef. 1:4-11; Mat. 25:34). Mereka yang namanya tertera di Kitab Anak Domba adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus, mempunyai kehidupan Kristus, dan kehidupan mereka disembunyikan bersama Kristus di dalam Allah (Kol. 3:3, 4). Melalui pengorbanan Kristus, mereka dipelihara oleh Allah untuk kehidupan kekal, aman dari tangan si jahat (ref. 1Yoh. 5:11-12, 18; 1Ptr. 1:4-5).

  Sembunyikan Jawaban

 • 10.

  Bagaimanakah ayat 9 dan 10 berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya, dan mengapa kedua ayat ini ditempatkan di sini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Kedua ayat ini tampaknya merupakan komentar pada penglihatan binatang, dan berlaku sebagai dorongan bagi orang-orang kudus dalam penderitaan untuk terus bertahan dan berharap pada pembenaran Allah. Orang-orang yang menganiaya mereka akan ditawan dan dibunuh dengan pedang. Perkataan “yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus” menyiratkan bahwa orang-orang percaya harus menunggu dengan kesabaran dan iman menantikan pembenaran Allah ketimbang membalas dendam. Allah pasti akan membalaskan mereka pada waktunya.

  Sembunyikan Jawaban

 • 11.

  Bagaimanakah Anda mempersiapkan diri untuk melawan pekerjaan binatang ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Perbuatan-perbuatan binatang laut akan menjadi pengujian yang hebat bagi ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kita harus terus menyelidiki iman kita dalam Tuhan (2Kor. 13:5). Kita juga harus bertekad untuk tetap setia hingga mati (Mat. 24:13; Why. 2:10). Iman di dalam Tuhan yang tidak goyah, tanpa takut akan kematian akan membuat kita dapat mengalahkan binatang ini (ref. Why. 12:11).

  Sembunyikan Jawaban

 • 13:11-18

  12.

  Tanda-tanda apakah yang menunjukkan bahwa binatang dari laut ini mewakili seorang nabi palsu? (ref. 16:13; 19:20; 20:10)

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia mempunyai dua tanduk seperti domba, tetapi berbicara seperti naga (11). Ini dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai penampilan seperti Kristus untuk menutupi pengajaran-pengajaran Iblis (ref. Mat. 7:15). Tidak seperti binatang laut yang menggunakan kekuatan kasar, binatang bumi menggunakan tipu daya (13, 14), dan tipu daya adalah ciri khas kristus- kristus dan nabi-nabi palsu (Mat. 24:24).

  Sembunyikan Jawaban

 • 13.

  Apakah perbuatan-perbuatan binatang ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia melakukan segala kuasa binatang pertama dan menyebabkan bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya menyembah binatang pertama. Ia melakukan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan sampai menurunkan api ke bumi di depan semua orang (12, 13). Ia menyesatkan orang-orang yang diam di bumi, menyuruh mereka untuk membuat patung binatang pertama (14). Ia mempunyai kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu (15). Ia menyebabkan semua orang menerima tanda binatang, dan tanpa tanda itu tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual (16, 17).

  Sembunyikan Jawaban

 • 14.

  Apakah Anda melihat kuasa keagamaan yang seperti ini bekerja pada masa sekarang? Mengapa Iblis menggunakan agama sebagai instrumen di hari-hari terakhir?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Sementara Iblis menggunakan kekuatan-kekuatan sekular atau politik untuk memerintah dunia dan menindas umat Allah (binatang laut), ia juga menggunakan agama-agama dan pengajaran palsu sebagai caranya yang lain (binatang bumi), yang jauh lebih samar tetapi sama mematikannya. Agama adalah motivator yang kuat; itu sebabnya banyak orang melakukan kejahatan-kejahatan besar atas nama agama. Ajaran-ajaran palsu bersifat menyesatkan; mereka mengelabui orang-orang sehingga mereka mengira sedang menyembah Allah, tetapi sesungguhnya menyesatkan mereka ke dalam penyembahan berhala dan kehancuran di neraka (14:11). Bahkan pada hari ini, kita dapat melihat maraknya ajaran-ajaran palsu yang memutarbalikkan injil keselamatan, atau membuatnya menjadi mesin uang, atau untuk menikmati hawa nafsu yang penuh dosa. Nabi-nabi palsu tidak hanya meyesatkan orang-orang di dunia, mereka juga bekerja sama dengan binatang laut untuk menganiaya dan membunuh anak-anak Allah yang setia (13:15-17).

  Sembunyikan Jawaban

 • 15a.

  Bacalah ayat 15:2 mengenai bilangan dan nama binatang itu. Bandingkan juga nama ini dengan nama Bapa di ayat 14:1. Bilangan 666 adalah bilangan nama binatang itu. Dari sini, apakah yang kita ketahui mengenai sifat bilangan 666? Apakah bilangan ini lebih dari sekadar bilangan angka?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Orang-orang yang diselamatkan mendapatkan kemenangan atas binatang itu, patungnya, tandanya, dan bilangan namanya. Bilangan ini dihubungkan dengan nama binatang, dan diberikan kepada orang- orang yang menyembah binatang, bukan kepada para pengikut Anak Domba. Ini menunjukkan bahwa bilangan ini bukan sekadar nilai numerik, tetapi sebuah kekuatan jahat yang harus kita kalahkan. Besar kemungkinan bilangan ini melambangkan kekuatan jahat ketimbang menunjukkan individu tertentu.

  Sembunyikan Jawaban

 • 15b.

  Apakah maksudnya bilangan ini juga bilangan seorang manusia?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Dapat berarti bahwa pekerjaan binatang terjadi di dalam lingkup kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia akan menjadi cara Iblis bekerja di dunia.

  Sembunyikan Jawaban

 • 15c.

  Apabila kita menafsirkan bilangan ini secara perlambangan, dan apabila 7 adalah bilangan yang mewakili kesempurnaan, apakah yang ditunjukkan dengan bilangan 6? Mengapa 666?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Angka 6 dapat menunjukkan ketidaksempurnaan dan dosa. Pengulangan angka ini dapat menandakan bahwa kuasa jahat akan mencapai titik penuhnya di dunia ini (ref. 18:5).

  Sembunyikan Jawaban

 • 15d.

  Apakah maksudnya menerima tanda atau bilangan binatang ini? Bagaimanakah caranya agar kita tidak menerima tanda atau bilangan ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Mereka yang menerima tanda atau bilangan ini adalah mereka yang menyembah binatang. Dengan kata lain, apabila kita jatuh ke dalam nilai-nilai dosa di dunia ini, kita menerima tanda dan bilangan binatang ini. Walaupun kuasa-kuasa dunia ini sangat kuat, kita tidak boleh tunduk kepada mereka. Kita harus hidup sebagai warga negara surgawi, menempatkan pikiran kita pada perkara-perkara di atas, bertahan pada iman kita dalam Kristus, dan setia pada perintah-perintah Allah (Flp. 3:18-21; Ef. 4:17-24; Kol. 3:1-17).

  Sembunyikan Jawaban