Latar Belakang

Yohanes telah memakan gulungan kitab kecil dan mengukur Bait Suci. Kedua saksi telah menyelesaikan tugas mereka dan naik ke surga. Seperti dinyatakan di dalam ayat 11:14, celaka ke-2 (sangkakala ke-6) sudah berlalu, dan celaka ke-3 yang terakhir akan segera datang. Pada peniupan sangkakala ke-7 dan persiapan pencurahan ketujuh cawan dan penghakiman terakhir di pasal 16-18, Yohanes melihat serangkaian penglihatan dan tanda yang berpusat pada penganiayaan umat Allah yang dilakukan oleh Iblis. Penglihatan pertama adalah ibadah di surga dan munculnya bait surgawi. Menyusul penglihatan ini, adalah tanda-tanda yang dilakukan perempuan dan naga.

Ayat-ayat Kunci

(11:15, 12:10)

Apakah Anda Tahu...?

1. Tabut Perjanjian (11:19): “Tabut Perjanjian Lama merupakan sebuah peti dari kayu penaga (Ul. 10:1-2). Tabut ini melambangkan tahta atau kehadiran Allah di antara umat- Nya.”
[ref]

2. Naga (12:3): “Di Perjanjian Lama, naga biasanya digunakan sebagai perlambangan musuh Allah dan bangsa Israel (lihat Mzm. 74:14; Yes. 27:1; Yeh. 29:3).”

Garis Besar

 • Peniupan Sangkakala Ke-Tujuh
 • Suara di Surga
 • Penyembahan Dua Puluh Empat Tua-Tua
 • Dibukanya Bait Suci Surgawi
 • Tanda Perempuan dan Naga
 • Kelahiran Anak Laki-Laki dan Pelarian ke Padang Gurun
 • Perang di Surga dan Kekalahan Naga dan Pengikutnya
 • Puji-Pujian Kemenangan
 • Penghukuman Naga dan Perlindungan Perempuan

Analisa Bagian

 • 11:15-19

  1.

  Apakah tema pernyataan di ayat 15?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Pemerintahan Allah yang kekal.

  Sembunyikan Jawaban

 • 2a.

  Bandingkanlah ayat 18 dengan Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa marah?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Sebagai alat-alat Iblis, bangsa-bangsa di dunia bermusuhan dengan Allah. Bukannya bertobat, mereka membenci Allah yang telah menurunkan bencana- bencana ke bumi dan kepada anak-anak-Nya yang tetap setia kepada-Nya (ref. 16:8-11). Pasal 12 dan 13 lebih lanjut menunjukkan permusuhan yang besar ini.

  Sembunyikan Jawaban

 • 2b.

  Apakah tindakan-tindakan yang akan Allah lakukan saat Ia memerintah?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Penghakiman orang-orang mati, upah bagi hamba- hamba Allah, kehancuran mereka yang menghancurkan bumi (kehancuran di sini menunjukkan kerusakan moral oleh orang-orang jahat).

  Sembunyikan Jawaban

 • 3a.

  Di manakah Bait Suci Allah di ayat 19?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

 • 3b.

  Apakah yang terjadi setelah munculnya Bait Suci dan Tabut Perjanjian? Mereka melambangkan apa?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Kilat, deru guruh, gempa bumi, dan hujan es. Gambaran- gambaran ini adalah pendahuluan malapetaka besar (8:5, 16:18).

  Sembunyikan Jawaban

 • 3c.

  Apakah arti penting Bait Allah dan Tabut Perjanjian? Bandingkanlah ayat ini dengan ayat 8:3-5.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Di Perjanjian Lama, Bait Suci dan tabut perjanjian mewakili penyertaan dan perjanjian Allah dengan umat-Nya. Dibukanya Bait Suci dan munculnya tabut perjanjian menandakan bahwa Allah telah menggenapi perjanjian penebusan-Nya dengan umat-Nya, dan sekarang orang-orang percaya dapat sepenuhnya masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Seperti persembahan kemenyan di pedupaan emas mendahului penghakiman di ayat 8:3-5, di sini kemunculan Bait Suci dan tabut perjanjian mendahului penghakiman. Sementara persembahan doa orang-orang kudus menghasilkan penghakiman-penghakiman sangkakala untuk membenarkan orang-orang yang diselamatkan, penggenapan keselamatan umat Allah akan mengakhiri sejarah dunia dengan penghakiman yang terakhir dan terberat (15:5-8).

  Sembunyikan Jawaban

 • 4a.

  Bagaimanakah alinea ini berkaitan dengan pasal-pasal berikutnya?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Alinea ini merupakan sinopsis pasal-pasal berikutnya, ketika Allah akan mengenyahkan semua orang jahat dan mendirikan kerajaan-Nya yang kekal. Kemarahan bangsa-bangsa dan murka Allah akan terlihat di dalam pekerjaan-pekerjaan Iblis dan penghakiman- penghakiman cawan (pasal 12, 13, 16). Allah akan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi, termasuk Babel, binatang, nabi palsu, dan naga (19:2, 20); 20:10). Penghakiman orang-orang mati akan terjadi di ayat 20:11-15. Allah juga akan mengaruniakan langit dan bumi yang baru kepada hamba-hamba-Nya (21:1- 4, 22:3-5).

  Sembunyikan Jawaban

 • 4b.

  Pelajaran apakah yang dapat kita peroleh dari alinea ini mengenai kuasa dan kerajaan Allah?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Segala kuasa dan wewenang dunia ini harus tunduk pada pemerintahan Allah. Walaupun sementara ditentang oleh orang-orang jahat, Allah akan menegakkan keadilan. Karena itu kita harus tetap setia sebagai hamba Allah sampai kita menerima upah kita yang terakhir. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Yang Mahakuasa karena kedatangan kerajaan-Nya.

  Sembunyikan Jawaban

 • Chapter 12

  5.

  Petunjuk-petunjuk apakah yang menunjukkan bahwa kita harus menafsirkan pasal ini sebagai perlambangan hal-hal yang rohani?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Untuk pertama kalinya dalam Kitab Wahyu ini, Yohanes menyebut penglihatan-penglihatan ini sebagai tanda (1, 3). Dalam Alkitab, tanda merupakan kejadian atau benda yang menandakan kebenaran rohani yang penting. Begitu juga, penglihatan perempuan dan naga mengajarkan kita mengenai peperangan sengit kekuatan-kekuatan rohani. Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan sifat perlambangannya. Naga adalah Iblis atau Satan. Konteks ini mengarahkan kita untuk menafsirkan penggambaran-penggambaran ini sebagai perlambangan hal-hal yang rohani.

  Sembunyikan Jawaban

 • 6.

  Apakah peran Allah dalam rangkaian peristiwa di langit ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia menerima anak laki-laki dan dibawa ke surga (5); Ia mempersiapkan tempat bagi perempuan (6); dengan darah-Nya, orang-orang percaya menerima kemenangan (11); Ia memberikan sayap kepada perempuan dan memeliharanya di padang gurun (14).

  Sembunyikan Jawaban

 • 7a.

  Dalam hal-hal apakah si naga tidak berhasil dalam usahanya?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia tidak dapat menelan anak perempuan (4, 5); ia tidak dapat mencelakai perempuan (6, 14); ia kalah perang dan dilemparkan ke bumi (7-9); bumi menelan sungai yang ia semburkan (16).

  Sembunyikan Jawaban

 • 7b.

  Apakah yang diajarkan kepada kita dari pekerjaan dan kegagalan si naga?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Iblis berusaha melukai kita dengan cara apa pun yang dapat ia lakukan. Tetapi ia ditakdirkan untuk dihukum dan waktunya terbatas (12). Dengan mengetahui bahwa Iblis telah dikalahkan di surga, sebagai umat percaya kita harus bertahan dalam penganiayaan dan penderitaan hingga akhir, bagaimana pun hebatnya pekerjaan Iblis.

  Sembunyikan Jawaban

 • 12:1-6

  8a.

  Perempuan melambangkan apa? (ref. 2Kor. 11:2; Gal. 4:26)

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Sejak Perjanjian Lama, Alkitab seringkali menyamakan umat Allah sebagai perempuan (Yeh. 16; Hos. 2:19-20). Di Perjanjian Baru, umat Allah yang terdiri dari orang- orang yang percaya di dalam Kristus, yaitu gereja, juga disebut sebagai perempuan atau mempelai/pengantin perempuan. Jadi perempuan di sini melambangkan umat Allah dari berbagai zaman yang telah ditebus oleh Kristus dengan darah-Nya (ref. Why. 12:11). Perlambangan perempuan sebagai umat Allah ini juga dikuatkan oleh dirinya menjadi sasaran penganiayaan hebat Iblis, karena penganiayaan Iblis terhadap orang- orang percaya sudah menjadi pola yang menetap sejak awal Kitab Wahyu.

  Sembunyikan Jawaban

 • 8b.

  Jelaskanlah kemunculan perempuan ini dan jelaskanlah nilai pentingnya.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, mahkota dari dua belas bintang di kepalanya (1). Penggambaran ini melambangkan kemuliaan dan kuasa surgawi yang diberikan Allah kepada gereja (ref. Ef. 3:21, 5:27). Berselubung matahari melambangkan kebenaran Kristus (Gal. 3:27; Rm. 13:14; Mal. 4:2). Bulan di bawah kakinya dapat menandakan kuasa atas kekuatan maut (Mat. 16:18). Mahkota dengan dua belas bintang menunjukkan lengkapnya jumlah orang- orang pilihan yang menggenapi kemuliaan Allah di gereja (1Tes. 2:19; Why. 21:9-14).

  Sembunyikan Jawaban

 • 9.

  Melihat ayat 5, siapakah Anak laki-laki yang dilahirkan dengan penderitaan? (ref. 2:26-27; 19:15; 20:6; 22:5; Mzm. 2:9; Dan. 7:27)

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Dari referensi yang berkaitan pada menggembalakan dengan gada besi, kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang percaya yang telah menang-lah yang akan memerintah segala bangsa. Anak melambangkan jemaat yang telah mencapai kedewasaan rohani dan akan memerintah bersama Kristus (20:6; ref. Gal. 4:19); Allah melindungi mereka dari jamahan Iblis (1Yoh. 5:18).

  Sembunyikan Jawaban

 • 10a.

  Menurut ayat 9, siapakah naga?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ia si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan.

  Sembunyikan Jawaban

 • 10b.

  Bagaimanakah penampilan dan sifat naga ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Berwarna merah padam, dengan tujuh kepala dan sepuluh tanduk, dan tujuh mahkota pada kepalanya. Besar dan warnanya melambangkan kuasanya yang keji dan perbuatan-perbuatan pembunuhannya. Kepala, tanduk, dan mahkotanya melambangkan kuasa duniawi, yang akan ia gunakan melalui binatang di ayat 13:1. Perhatikanlah perbedaan antara kuasa duniawi yang ia miliki dengan kuasa surgawi perempuan.

  Sembunyikan Jawaban

 • 10c.

  Apakah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan naga ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi (4); ia berusaha menelan Anak (4); ia dan para pengikutnya memerangi Mikhael dan malaikat-malaikat (7); ia menyesatkan seluruh dunia (9); ia mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah siang dan malam (10); ia memburu perempuan (13; Alkitab bahasa Inggris NKJV: “he persecuted the woman…”) dan menyemburkan air dari mulutnya kepada perempuan (15); dan ia memerangi keturunan-keturunannya yang lain (17).

  Sembunyikan Jawaban

 • 10d.

  Apakah maksudnya ekor naga menyeret sepertiga bintang- bintang di langit dan melemparkannya ke bumi? (ref. Yes. 9:15; Dan. 8:10, 24; Kej. 15:5; Mat. 24:11, 24)

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Menurut Daniel 8:10, 24, dilemparkannya bintang- bintang ke bumi melambangkan penghancuran umat kudus oleh penganiaya. Dengan referensi ini, dilemparkannya bintang-bintang ke bumi di Wahyu pasal 12 mungkin menunjukkan penganiayaan Iblis atas orang-orang percaya, mungkin melalui pekerjaan nabi-nabi palsu di akhir zaman. Tetapi cakupan penganiayaannya terbatas, seperti ditandai dengan bagian “sepertiga”.

  Sembunyikan Jawaban

 • 10e.

  Mengapa si naga sangat membenci perempuan itu?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Karena naga telah kalah dalam peperangan di surga, senjatanya yang terakhir adalah melukai umat Allah di bumi. Karena waktunya terbatas, dengan putus asa ia mati-matian memerangi orang-orang yang telah menjadi milik Allah.

  Sembunyikan Jawaban

 • 11a.

  Apakah masa 1.260 hari pelarian? (ref. 11:2-3; 12:14; Dan. 9:27)

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Ini adalah setengah masa kesusahan besar (tiga setengah tahun menurut Daniel 9:27). Walaupun Allah membiarkan Iblis menganiaya orang-orang kudus, Ia juga memelihara mereka di tengah-tengah kesusahan.

  Sembunyikan Jawaban

 • 11b.

  Apakah yang dilambangkan dengan padang gurun? Kesan apakah yang Anda rasakan?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Walaupun padang gurun menyediakan perlindungan, tetapi padang gurun bukanlah tempat yang nyaman dan mewah. Sebaliknya, padang gurun adalah tempat pengujian dan pelatihan, tempat umat Allah belajar untuk percaya dan taat kepada Allah (Ul. 8:2-6). Masa kesusahan akan menjadi proses pemurnian bagi umat percaya sehingga mereka dapat menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan sepenuh hati dan mengalahkan pekerjaan Iblis.

  Sembunyikan Jawaban

 • 12:7-12

  12a.

  Mengapa peristiwa dilemparkannya naga ke bawah ditempatkan di bagian ayat ini? Hubungkanlah dengan ayat 11:17.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Peristiwa pertempuran surgawi menempatkan peperangan ini dalam sudut pandang yang benar. Betapa pun ganas dan menakutkannya taktik dan serangan Iblis, ia kalah perang. Ia dilemparkan ke bawah dan akan dihancurkan. Kemenangan Allah atas Iblis menunjukkan bahwa Allah sungguh telah menggunakan kekuasaan-Nya yang besar dan memerintah.

  Sembunyikan Jawaban

 • 12b.

  Di manakah peperangan terjadi? Apakah ada arti pentingnya?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Surga. Pertempuran antara baik dan jahat tidak hanya terjadi di bumi, tetapi juga ditentukan di surga. Sementara orang-orang percaya di bumi berperang dengan kekuatan-kekuatan jahat (Ef. 6:12), mereka tahu bahwa perang telah dimenangkan di surga. Karena kita tahu bahwa Kristus telah menang dan kita tidak sendirian, kita dapat “kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya” (Ef. 6:10).

  Sembunyikan Jawaban

 • 13.

  Bagaimanakah kita mengalahkan si naga? Jelaskanlah jawaban Anda.

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  1) Dengan darah Anak Domba. Semata-mata karena pengorbanan Kristuslah kita dapat berdiri tak tersentuh oleh pendakwaan (Rm. 8:31-33) dan cengkeraman tangan Iblis (Ibr. 2:14, 15). Kita harus percaya kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Dia, dan memohon kepada-Nya untuk menyelamatkan kita dari yang jahat sehingga kita dapat tetap kudus dan tidak bercacat cela.
  2) Dengan perkataan kesaksian kita. Kita harus memegang perintah Allah dan kesaksian Yesus Kristus (17), dan kita harus melakukannya dengan setia hingga akhir, walaupun dengan harga nyawa kita (11). Iman yang teguh memungkinkan kita menang dan diselamatkan (3:10; 1Tim. 6:12-14; Mat. 24:13).

  Sembunyikan Jawaban

 • 12:13-17

  14.

  Apakah arti dilemparkannya naga ke bawah bagi orang- orang percaya dan bagi dunia?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Setelah kalah perang di surga, Iblis sekarang menggunakan dunia sebagai medan pertempuran. Dunia jatuh ke dalam kekacauan besar dan menjadi tempat kegelapan, dan umat percaya berada di bawah penindasan dan permusuhan besar.

  Sembunyikan Jawaban

 • 15.

  Apakah ayat 14 merupakan pengulangan ayat sebelumnya di pasal ini? Apakah yang kita ketahui dari kesamaan ini mengenai “satu masa dan dua masa dan setengah masa”?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Pelarian ke padang gurun, pemeliharaan Allah, dan waktu satu masa, dua masa dan setengah masa serupa dengan ayat 6 (1+2+1/2 = tiga setengah tahun = 1260 hari).

  Sembunyikan Jawaban

 • 16a.

  Apakah yang diberitahukan kepada kita dari serangan- serangan naga kepada keturunan Allah?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban

  Kita harus siap dan berjaga-jaga (1Ptr. 5:8-9). Apabila kita tidak berpegang teguh pada Tuhan dan tetap setia hingga akhir, kita akan terjerat oleh penyesatan dan penganiayaan Iblis.

  Sembunyikan Jawaban

 • 16b.

  Seberapa nyatakah Iblis bagi Anda? Apakah Anda melihat pekerjaan-pekerjaannya? Bagaimanakah ia menentang orang-orang percaya pada hari ini?

  •  
  •  
  •  
  •  
  Lihat Jawaban
  (Jawaban ini kosong)
  Sembunyikan Jawaban